mandag 14. oktober 2019

Første vinterdag

Den første snøen


𝕀 𝕕𝕒𝕘 𝕖𝕣 𝕕𝕖𝕥 𝟙. 𝕧𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣𝕕𝕒𝕘 𝕠𝕘 𝕡𝕣𝕚𝕞𝕤𝕥𝕒𝕧𝕖𝕟 𝕤𝕜𝕒𝕝 𝕤𝕟𝕦𝕤.
𝕆𝕘 𝕒𝕡𝕣𝕠𝕡𝕠𝕤 𝕕𝕖𝕥, 𝕖𝕣 𝕕𝕖𝕥 𝕖𝕚 å𝕣𝕤𝕥𝕚𝕕 𝕤𝕠𝕞 𝕖𝕘𝕟𝕖𝕣 𝕤𝕖𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕝𝕖𝕤𝕚𝕟𝕘, 𝕤å 𝕞å 𝕕𝕖𝕥 𝕧𝕖𝕝 𝕧æ𝕣𝕖 𝕧𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣𝕖𝕟.

ℕå𝕣 𝕧𝕚𝕟𝕕𝕖𝕟 𝕦𝕝𝕖𝕣 𝕤𝕠𝕞 𝕞𝕖𝕤𝕥 𝕣𝕦𝕟𝕕𝕥 𝕙𝕦𝕤𝕙𝕛ø𝕣𝕟𝕖𝕟𝕖, 𝕠𝕘 𝕧𝕚𝕟𝕕𝕦𝕖𝕟𝕖 𝕗𝕪𝕝𝕝𝕖𝕤 𝕒𝕧 𝕞ø𝕣𝕜𝕖, 𝕖𝕣 𝕥𝕚𝕕𝕖𝕟 𝕚𝕟𝕟𝕖 𝕗𝕠𝕣 å 𝕘𝕛ø𝕣𝕖 𝕠𝕡𝕡 𝕚𝕝𝕕.
𝕊𝕡𝕣𝕖 𝕝𝕪𝕤 𝕠𝕘 𝕧𝕒𝕣𝕞𝕖, 𝕤å 𝕕𝕖𝕥 𝕓𝕝𝕚𝕣 𝕝𝕦𝕟𝕥 𝕠𝕘 𝕥𝕣𝕚𝕧𝕖𝕝𝕚𝕘 𝕚 𝕙𝕦𝕝𝕒.
𝔽𝕣𝕖𝕞 𝕞𝕖𝕕 𝕓𝕠𝕜, 𝕘𝕣𝕚𝕡𝕖 𝕜𝕠𝕡𝕡𝕖𝕟 𝕞𝕖𝕕 𝕕𝕖𝕥 𝕧𝕖𝕝𝕕𝕦𝕗𝕥𝕖𝕟𝕕𝕖 𝕧𝕒𝕣𝕞𝕖 𝕚, 𝕕𝕒𝕟𝕕𝕖𝕣𝕖 𝕡𝕝𝕖𝕕𝕕𝕖𝕥 𝕣𝕦𝕟𝕕𝕥 𝕝𝕖𝕘𝕖𝕞𝕖𝕥 𝕚 𝕘𝕠𝕕𝕜𝕣𝕠𝕜𝕖𝕟, å𝕡𝕟𝕖 𝕓𝕠𝕜𝕒 𝕠𝕘 𝕝𝕖𝕤 ...

ℍ𝕒 𝕖𝕟 𝕣𝕚𝕜𝕥𝕚𝕘 𝔾𝕠𝕕 𝕍𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣! 


𝕋𝕠𝕕𝕒𝕪 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝟙. 𝕕𝕒𝕪 𝕠𝕗 𝕨𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕣𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕠 𝕠𝕝𝕕 𝕥𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕚𝕟 ℕ𝕠𝕣𝕨𝕒𝕪, 𝕒𝕟𝕕 𝕚𝕥'𝕤 𝕥𝕚𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕥𝕦𝕣𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕝𝕠𝕘 𝕒𝕝𝕞𝕒𝕟𝕒𝕔.

𝔸 𝕤𝕖𝕒𝕤𝕠𝕟 𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕞𝕦𝕔𝕙 𝕤𝕦𝕚𝕥𝕒𝕓𝕝𝕖 𝕗𝕠𝕣 𝕣𝕖𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘.
𝕎𝕙𝕖𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕨𝕚𝕟𝕕 𝕔𝕙𝕚𝕝𝕝𝕤 𝕠𝕦𝕥𝕤𝕚𝕕𝕖, 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕨𝕚𝕟𝕕𝕠𝕨𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕗𝕚𝕝𝕝𝕖𝕕 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕕𝕒𝕣𝕜𝕟𝕖𝕤𝕤, 𝕥𝕙𝕖 𝕞𝕠𝕞𝕖𝕟𝕥 𝕙𝕒𝕤 𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕞𝕒𝕜𝕖 𝕦𝕡 𝕒 𝕗𝕚𝕣𝕖. 
𝕊𝕡𝕣𝕖𝕒𝕕 𝕤𝕠𝕞𝕖 𝕝𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕤𝕠 𝕚𝕥 𝕘𝕖𝕥𝕤 𝕨𝕒𝕣𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕔𝕠𝕫𝕪 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕒𝕧𝕖.
𝔾𝕣𝕒𝕓 𝕒 𝕔𝕦𝕡 𝕠𝕗 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕙𝕠𝕥, 𝕕𝕒𝕓𝕓𝕝𝕖 𝕒 𝕓𝕝𝕒𝕟𝕜𝕖𝕥 𝕒𝕣𝕠𝕦𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕓𝕠𝕕𝕪, 𝕠𝕡𝕖𝕟 𝕒 𝕓𝕠𝕠𝕜 𝕒𝕟𝕕 𝕣𝕖𝕒𝕕 ...

ℍ𝕒𝕧𝕖 𝕒 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕝𝕪 𝔾𝕠𝕠𝕕 𝕎𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕪`𝕒𝕝𝕝!