mandag 29. august 2022

Kan globalisering lykkes? - En innføring for det 21. århundre av Dena Freeman

Kan globalisering lykkes?


En bok om globalisering er brennaktuell i disse tider. 🔥

Kan den enorme økningen i sosiale og økonomiske ulikheten reverseres, spør forfatteren Dena Freeman seg.


En ting jeg mener vi med visshet vet, 
er at menneskeheten står overfor en usikker fremtid ...
Endringer må komme, og de vil påvirke oss alle.

Verdenssamfunnet er i endring. 
Det rister i grunnvollene.
Det vokser frem grupper som er mer proteksjonistiske og nasjonalistiske. 
Et eksempel her er Donald Trump i USA med sine kjente slagord 
"America First" og "Make America Great Again".
Avglobalisering virker å være løsningen for mange når klimaendringer, pandemier (som for eksempel Covid), energimangel, naturkatastrofer, forurensning, klimakrisen, hungersnød og diverse andre kriser melder seg.

Hva gjør man når politiske system som for eksempel ren markedskapitalisme svikter?
Hvis majoriteten av verdens befolkning føler at de blir brukt av de 1% rikeste, eller eliten, føler en seg truet og mindre verdsatt. Det være seg på individ- eller samfunnsnivå. 
Det gror frem fremmedhat, mistenkeliggjøring, eiesyke og selvhevdelse, mens medmenneskelighet og altruisme mister fotfeste. 
Demokratier forvitrer og blir mer autoritære. 
Det oppstår kaos og samfunnsfiendtlige subkulturer. 
Resultatet blir utrygghet og ytterligere motkraft mot det etablerte. Mange vil føle at opprør og revolusjon er det eneste som kan endre det bestående.
Verden preges i dag av store forskjeller.

Det paradoksale er at når vi mennesker nå virkelig trenger å stå sammen, oppstår konflikter og splittelse.  
Er "demokratisk internasjonalisme" og "demokratisk globalisme" løsningen, eller er det allerede for sent for oss?

Endring må til for å redde planeten og alt liv.
Mitt håp oppi alt,
er at verdens ledere og de som sitter med reell makt,
begynner å innse at det beste er å legge føringer ut fra hva som er best for menneskeheten i det lange løp, 
ikke ut fra hva som gagner dem personlig best her og nå.Vi vet i dag at kloden er liten.
Internett, massemedier og sosiale kanaler tilbyr konstant informasjonsflyt, og vårt bevegelsesrom har blitt utvidet.
Vi ser at alle påvirkes av hvordan hvert enkelt kontinent, hver enkelt stat, grupperinger og enkeltpersoner agerer i forhold til vårt felles livsgrunnlag.
Vi har planeten kun til låns, 
og ingen er mer eller mindre verdt enn noen eller noe annet. 
Vi er en del av et felles økosystem. 
Verdensøkonomien henger sammen. 
Vi vet alt dette nå. 

Kanskje kommer det et paradigmeskifte, der vi forstår at ting må endres. 
Jeg håper det, for våre etterkommeres skyld!📚

"Innsatsen for å demokratisere globaliseringen og skape et sant globalt demokrati som kan håndtere de presserende globale problemene i vår tid, kan være den viktigste kampen i det tjueførste århundre."

📚


English
◦•●◉❁◉●•◦

🍃

A book about globalization is highly relevant these days. 🔥

The paradox is that when we humans now really need to stand together, conflicts and divisions arise. 
Are "Democratic Internationalism" and "Democratic Globalism" 
the solution, 
or is it already too late for us?


"The effort to democratize globalization and create a true global democracy that can address the pressing global issues of our time may be the most important struggle of the twenty-first century."

~ From the book Can Globalization Succeed? by Dena Freeman (My translation)

🍃Bokomslag


 

Dette er et leseeksemplar fra Manschou Forlag, 
men meningene er helt og holdent mine egne.

📕


....

Forfatter: Dene Freeman
Redaktør: Matthew Taylor
Tittel: Kan globalisering lykkes? - En innføring for det 21. århundre
Fra serien: Store spørsmål
Originalens tittel: Can Globalization Succeed?
Forlag: Mangschou
Oversetter: Inger Sverreson Holmes
Kategori: Fakta
ISBN: 978-82-8238-243-4
Utgitt på norsk første gang: 2022
Utgitt på engelsk: 2020
Sider:143

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Send meg gjerne en melding! :)